طراحی cd مجموعه مقالات همایش

طراحی و ساخت سی دی مجموعه مقالات همایش / کنفرانس

فروش  2279260 - 0711
پشتیبانی  2279260 - 0930
2336687 - 0711
info @ faraznet . net

طراحی و ساخت سی دی مجموعه مقالات همایش   »»   امکانات قابل ارائه در CD

لیست کلیه مقالات به تفکیک موضوع

امکان جستجوی مقالات

امکان چاپ یا مشاهده مقالات مورد نظر

طراحی روی CD و جلد CD

چاپ دیجیتال و رایت CD با بهترین کیفیت

معرفی همایش و اهداف همایش

معرفی کادر اجرایی ، علمی و داوران

معرفی حامیان و درج لوگوی حامیان

آماده سازی در کمترین زمان ممکن

و هر آنچه شما بخواهید ! (به سفارش شما)